Fogderegnskap, nr. 4307, Inderøy fogderi, 1690-1691, Astaref: RA/EA-4092/R63/L4307

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R63/L4307
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R63: INDERØY FOGDERI
L4307: Fogderegnskap Inderøy
Fogderegnskap nr. 4307/1690 - 1691 Nord-Trøndelag fylke
Inderøy fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger