Fogderegnskap, nr. 4303, Stjørdal og Verdal fogderi, 1762-1763: Ekstraskatt 1762, Astaref: RA/EA-4092/R62/L4303

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R62/L4303
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R62: STJØRDAL OG VERDAL FOGDERI
L4303: Ekstraskatten Stjørdal og Verdal
Ekstraskatt nr. 4303/1762 - 1763 Nord-Trøndelag fylke
Stjørdal og Verdal fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger