Fogderegnskap, nr. 3847, Fosen fogderi, 1689-1689, Astaref: RA/EA-4092/R57/L3847

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R57/L3847
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R57: FOSEN FOGDERI
L3847: Fogderegnskap Fosen
Fogderegnskap nr. 3847/1689 Sør-Trøndelag fylke
Fosen fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger