Fogderegnskap, nr. 2534, Lista fogderi, 1686-1688, Astaref: RA/EA-4092/R41/L2534

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R41/L2534
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R41: LISTA FOGDERI
L2534: Fogderegnskap Lista
Fogderegnskap nr. 2534/1686 - 1688 Vest-Agder fylke
Lista fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger