Fogderegnskap, nr. 2522, Lista fogderi, 1662-1662, Astaref: RA/EA-4092/R41/L2522

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R41/L2522
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R41: LISTA FOGDERI
L2522: Fogderegnskap Lista
Fogderegnskap nr. 2522/1662 Vest-Agder fylke
Lista fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger