Fogderegnskap, nr. 2088, Øvre og Nedre Telemark fogderi, 1687-1689, Astaref: RA/EA-4092/R35/L2088

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R35/L2088
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R35: ØVRE OG NEDRE TELEMARK FOGDERI
L2088: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark
Fogderegnskap nr. 2088/1687 - 1689 Telemark fylke
Øvre og Nedre Telemark fogd.
Inntektsvedlegg 1689, utgiftsvedlegg 1687-1689, antegnelser 1687-1689. Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger