Fogderegnskap, nr. 2075, Øvre og Nedre Telemark fogderi, 1680-1684, Astaref: RA/EA-4092/R35/L2075

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R35/L2075
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R35: ØVRE OG NEDRE TELEMARK FOGDERI
L2075: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark
Fogderegnskap nr. 2075/1680 - 1684 Telemark fylke
Øvre og Nedre Telemark fogd.
Regnskap 1680-1684, inntektsvedlegg 1680. Rentekammeret Fogderi Regnskap

Referanser


Brukerinnstillinger