Fogderegnskap, nr. 2067, Øvre og Nedre Telemark fogderi, 1677-1677, Astaref: RA/EA-4092/R35/L2067

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R35/L2067
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R35: ØVRE OG NEDRE TELEMARK FOGDERI
L2067: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark
Fogderegnskap nr. 2067/1677 Telemark fylke
Øvre og Nedre Telemark fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger