Fogderegnskap, nr. 1970, Larvik grevskap, 1675-1687, Astaref: RA/EA-4092/R33/L1970

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R33/L1970
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R33: LARVIK GREVSKAP
L1970: Fogderegnskap Larvik grevskap
Fogderegnskap nr. 1970/1675 - 1687 Vestfold fylke
Larvik grevsk.
Inntektsvedlegg 1685-1687, utgiftsvedlegg 1676-1687. Rentekammeret Grevskap

Referanser


Brukerinnstillinger