Fogderegnskap, nr. 1964, Larvik grevskap, 1665-1668, Astaref: RA/EA-4092/R33/L1964

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R33/L1964
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R33: LARVIK GREVSKAP
L1964: Fogderegnskap Larvik grevskap
Fogderegnskap nr. 1964/1665 - 1668 Vestfold fylke
Larvik grevsk.
Med antegnelser 1664-1667. Rentekammeret Grevskap

Referanser


Brukerinnstillinger