Fogderegnskap, nr. 1833, Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud fogderi, 1762-1764: Ekstraskatt 1762, Astaref: RA/EA-4092/R31/L1833

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R31/L1833
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R31: HURUM, RØYKEN, EIKER, LIER OG BUSKERUD FOGDERI
L1833: Ekstraskatten Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud
Ekstraskatt nr. 1833/1762 - 1764 Buskerud fylke
Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger