Fogderegnskap, nr. 1285, Hadeland, Toten og Valdres fogderi, 1686-1686, Astaref: RA/EA-4092/R18/L1285

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R18/L1285
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R18: HADELAND, TOTEN OG VALDRES FOGDERI
L1285: Fogderegnskap Hadeland, Toten og Valdres
Fogderegnskap nr. 1285/1686 Oppland fylke
Hadeland, Toten og Valdres fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger