Fogderegnskap, nr. 1283, Hadeland, Toten og Valdres fogderi, 1684-1684, Astaref: RA/EA-4092/R18/L1283

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R18/L1283
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R18: HADELAND, TOTEN OG VALDRES FOGDERI
L1283: Fogderegnskap Hadeland, Toten og Valdres
Fogderegnskap nr. 1283/1684 Oppland fylke
Hadeland, Toten og Valdres fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger