Fogderegnskap, nr. 1272, Hadeland, Toten og Valdres fogderi, 1679-1679, Astaref: RA/EA-4092/R18/L1272

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R18/L1272
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R18: HADELAND, TOTEN OG VALDRES FOGDERI
L1272: Fogderegnskap Hadeland, Toten og Valdres
Fogderegnskap nr. 1272/1679 Oppland fylke
Hadeland, Toten og Valdres fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger