Fogderegnskap, nr. 1030, Hedmark fogderi, 1689-1691, Astaref: RA/EA-4092/R16/L1030

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R16/L1030
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R16: HEDMARK FOGDERI
L1030: Fogderegnskap Hedmark
Fogderegnskap nr. 1030/1689 - 1691 Hedmark fylke
Hedmark fogd.
Regnskap og inntektsvedlegg 1689-1691. Rentekammeret Fogderi Regnskap

Referanser


Brukerinnstillinger