Fogderegnskap, nr. 1022, Hedmark fogderi, 1682-1682, Astaref: RA/EA-4092/R16/L1022

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R16/L1022
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R16: HEDMARK FOGDERI
L1022: Fogderegnskap Hedmark
Fogderegnskap nr. 1022/1682 Hedmark fylke
Hedmark fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger