Fogderegnskap, nr. 959, Solør og Odal fogderi, 1763-1770: Ekstraskatt 1762, Astaref: RA/EA-4092/R14/L0959

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R14/L0959
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R14: SOLØR OG ODAL FOGDERI
L0959: Ekstraskatten Solør og Odal
Ekstraskatt nr. 959/1763 - 1770 Hedmark fylke
Solør og Odal fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51 (mangler 1767 og 1770). Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger