Fogderegnskap, nr. 833, Solør, Odal og Østerdal fogderi, 1695-1695, Astaref: RA/EA-4092/R13/L0833

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R13/L0833
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R13: SOLØR, ODAL OG ØSTERDAL FOGDERI
L0833: Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal
Fogderegnskap nr. 833/1695 Hedmark fylke
Solør, Odal og Østerdal fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger