Fogderegnskap, nr. 829, Solør, Odal og Østerdal fogderi, 1691-1691, Astaref: RA/EA-4092/R13/L0829

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R13/L0829
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R13: SOLØR, ODAL OG ØSTERDAL FOGDERI
L0829: Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal
Fogderegnskap nr. 829/1691 Hedmark fylke
Solør, Odal og Østerdal fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger