Fogderegnskap, nr. 827, Solør, Odal og Østerdal fogderi, 1689-1689, Astaref: RA/EA-4092/R13/L0827

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R13/L0827
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R13: SOLØR, ODAL OG ØSTERDAL FOGDERI
L0827: Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal
Fogderegnskap nr. 827/1689 Hedmark fylke
Solør, Odal og Østerdal fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger