Fogderegnskap, nr. 820, Solør, Odal og Østerdal fogderi, 1683-1683, Astaref: RA/EA-4092/R13/L0820

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R13/L0820
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R13: SOLØR, ODAL OG ØSTERDAL FOGDERI
L0820: Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal
Fogderegnskap nr. 820/1683 Hedmark fylke
Solør, Odal og Østerdal fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger