Fogderegnskap, nr. 818, Solør, Odal og Østerdal fogderi, 1681-1681, Astaref: RA/EA-4092/R13/L0818

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R13/L0818
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R13: SOLØR, ODAL OG ØSTERDAL FOGDERI
L0818: Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal
Fogderegnskap nr. 818/1681 Hedmark fylke
Solør, Odal og Østerdal fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger