Fogderegnskap, nr. 816, Solør, Odal og Østerdal fogderi, 1679-1679, Astaref: RA/EA-4092/R13/L0816

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R13/L0816
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R13: SOLØR, ODAL OG ØSTERDAL FOGDERI
L0816: Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal
Fogderegnskap nr. 816/1679 Hedmark fylke
Solør, Odal og Østerdal fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger