Fogderegnskap, nr. 814, Solør, Odal og Østerdal fogderi, 1678-1678, Astaref: RA/EA-4092/R13/L0814

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R13/L0814
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R13: SOLØR, ODAL OG ØSTERDAL FOGDERI
L0814: Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal
Fogderegnskap nr. 814/1678 Hedmark fylke
Solør, Odal og Østerdal fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger