Fogderegnskap, nr. 803, Øvre Romerike fogderi, 1763-1764: Ekstraskatt 1762, Astaref: RA/EA-4092/R12/L0803

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R12/L0803
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R12: ØVRE ROMERIKE FOGDERI
L0803: Ekstraskatten Øvre Romerike
Ekstraskatt nr. 803/1763 - 1764 Akershus fylke
Øvre Romerike fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se ogå kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger