Fogderegnskap, nr. 702, Øvre Romerike fogderi, 1690-1690, Astaref: RA/EA-4092/R12/L0702

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R12/L0702
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R12: ØVRE ROMERIKE FOGDERI
L0702: Fogderegnskap Øvre Romerike
Fogderegnskap nr. 702/1690 Akershus fylke
Øvre Romerike fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger