Fogderegnskap, nr. 688, Nedre Romerike fogderi, 1763: Ekstraskatt 1762, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0688

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0688
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0688: Ekstraskatten Nedre Romerike
Ekstraskatt nr. 688/1763 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger