Fogderegnskap, nr. 578, Nedre Romerike fogderi, 1693-1693, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0578

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0578
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0578: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 578/1693 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger