Fogderegnskap, nr. 577, Nedre Romerike fogderi, 1692-1692, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0577

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0577
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0577: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 577/1692 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger