Fogderegnskap, nr. 576, Nedre Romerike fogderi, 1682-1691, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0576

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0576
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0576: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 576/1682 - 1691 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
Antegelser 1682-1691, antegnelser til matrikkelekstrakt 1680, regnskap 1682-1691. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger