Fogderegnskap, nr. 575, Nedre Romerike fogderi, 1691-1691, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0575

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0575
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0575: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 575/1691 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger