Fogderegnskap, nr. 574, Nedre Romerike fogderi, 1689-1690, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0574

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0574
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0574: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 574/1689 - 1690 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger