Fogderegnskap, nr. 572, Nedre Romerike fogderi, 1686-1687, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0572

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0572
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0572: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 572/1686 - 1687 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger