Fogderegnskap, nr. 571, Nedre Romerike fogderi, 1683-1685, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0571

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0571
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0571: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 571/1683 - 1685 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger