Fogderegnskap, nr. 570, Nedre Romerike fogderi, 1682-1682, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0570

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0570
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0570: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 570/1682 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
(Regnskap 1682-1691 se eske 576) Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger