Fogderegnskap, nr. 569, Nedre Romerike fogderi, 1680-1681, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0569

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0569
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0569: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 569/1680 - 1681 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger