Fogderegnskap, nr. 567, Nedre Romerike fogderi, 1678-1678, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0567

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0567
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0567: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 567/1678 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger