Fogderegnskap, nr. 559, Aker og Follo fogderi, 1763: Ekstraskatt 1762, Astaref: RA/EA-4092/R10/L0559

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R10/L0559
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R10: AKER OG FOLLO FOGDERI
L0559: Ekstraskatten Aker og Follo
Ekstraskatt nr. 559/1763 Akershus fylke
Aker og Follo fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger