Fogderegnskap, nr. 436, Follo fogderi, 1685-1691, Astaref: RA/EA-4092/R09/L0436

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R09/L0436
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R09: FOLLO FOGDERI
L0436: Fogderegnskap Follo
Fogderegnskap nr. 436/1685 - 1691 Akershus fylke
Follo fogd.
Årvisse regnskap 1685-1691, inntekts- og uttgiftsvedlegg 1685-1691, antegnelser 1685-1691. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger