Fogderegnskap, nr. 413, Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, 1762-1772: Ekstraskatt 1762, Astaref: RA/EA-4092/R07/L0413

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R07/L0413
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R07: RAKKESTAD, HEGGEN OG FRØLAND FOGDERI
L0413: Ekstraskatten Rakkestad, Heggen og Frøland
Ekstraskatt nr. 413/1762 - 1772 Østfold fylke
Rakkestad, Heggen og Frøland fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger