Fogderegnskap, nr. 16, Idd og Marker fogderi, 1702-1703, Astaref: RA/EA-4092/R01/L0016

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R01/L0016
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0016: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 16/1702 - 1703 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger