Statsarkivet i Kongsberg, Avskriftsamlingen, nr. 93: 1988

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg* Annen kilde nr. 093/1988 - Avskrifter, j.nr. 2001/1988-4400/1988. Tinglysing Eiendom Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger