Trondheim politikammer, 1/32 Emigrantprotokoller, nr. 12: Emigrantprotokoll nr. 11, 1902-1904, Astaref: SAT/A-1887/1/32/L0012

Kildeinformasjon

SAT/A-1887/1/32/L0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0012: Emigrantprotokoll XI 11.06-14.09
Emigrantprotokoll nr. 11/11.06.1902 - 14.09.1904 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser


Brukerinnstillinger