Oslo mønstringskontor, Skipper- og styrmannsrulle nr. 1, 1860-1868, patent nr. 1-490, Astaref: SAO/A-10569g/F/Fc/Fcd/L0001

Kildeinformasjon

SAO/A-10569g/F/Fc/Fcd/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo mønstringskontor F: Ruller
Fc: Yngre ruller
Fcd: Diverse ruller
L0001: Skipper- og styrmannsrulle
Skipper- og styrmannsrulle nr. 1/1860 - 1868 - Diverse ruller. Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 1-490. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger