Oslo mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1897-1908, patent nr. 7601-10091, Astaref: SAO/A-10569g/F/Fc/Fca/L0004

Kildeinformasjon

SAO/A-10569g/F/Fc/Fca/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo mønstringskontor F: Ruller
Fc: Yngre ruller
Fca: Annotasjonsruller
L0004: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 4/1897 - 1908 - Annotasjonsrulle, patent nr. 7601-10091. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger