Oslo mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1887-1902, patent nr. 5198-7595, Astaref: SAO/A-10569g/F/Fc/Fca/L0003

Kildeinformasjon

SAO/A-10569g/F/Fc/Fca/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo mønstringskontor F: Ruller
Fc: Yngre ruller
Fca: Annotasjonsruller
L0003: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 3/1887 - 1902 - Annotasjonsrulle, patent nr. 5198-7595. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger