Oslo mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 2, 1873-1893, patent nr. 1925-5197, Astaref: SAO/A-10569g/F/Fc/Fca/L0002

Kildeinformasjon

SAO/A-10569g/F/Fc/Fca/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo mønstringskontor F: Ruller
Fc: Yngre ruller
Fca: Annotasjonsruller
L0002: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 2/1873 - 1893 - Annotasjonsrulle, patent nr. 1925-5197. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger