Oslo mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1866-1881, patent nr. 1-1924, Astaref: SAO/A-10569g/F/Fc/Fca/L0001

Kildeinformasjon

SAO/A-10569g/F/Fc/Fca/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo mønstringskontor F: Ruller
Fc: Yngre ruller
Fca: Annotasjonsruller
L0001: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 1/1866 - 1881 - Annotasjonsrulle, patent nr. 1-1924. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger