Sør-Østerdal sorenskriveri, ekstrarettsprotokoll nr. 19, 1881-1883, Astaref: SAH/TING-018/G/Gc/L0019

Kildeinformasjon

SAH/TING-018/G/Gc/L0019
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Sør-Østerdal sorenskriveri G: RETTERGANG
Gc: Ekstrarettsprotokoller
L0019: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. 19/18.10.1881 - 29.10.1883 Hedmark fylke
Sør-Østerdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger