Aker sorenskriveri, ekstrarettsprotokoll nr. 5, 1822-1827, Astaref: SAO/A-10895/F/Fc/Fcb/L0005

Kildeinformasjon

SAO/A-10895/F/Fc/Fcb/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri F: Rettergang
Fc: Ekstrarettsprotokoller
Fcb: Ekstrarettsprotokoller, fra 1810
L0005: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. 5/30.01.1822 - 05.05.1827 Akershus fylke
Aker sorenskr.
Gammelt register Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger